Dostawa DPD Pickup GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Terminai ir sąlygos

Taisyklės ir nuostatai automatiškai išversti iš lenkų į lietuvių kalbą. Originalų tekstą rasite po vertimu.


§ 1. Apibrėžimai

 1. Nuostatai – šios Taisyklės, kuriose nurodomos nuotolinės prekybos sutarčių per Internetinę parduotuvę sudarymo taisyklės, šių sutarčių vykdymo taisyklės, Nuotolinės prekybos sutarties šalių teisės ir pareigos bei skundų nagrinėjimo taisyklės. Kalbant apie paslaugas, teikiamas elektroniniu būdu, Taisyklės yra taisyklės, nurodytos 2 str. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str.
 2. Klientas – visiškai veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia teisinį veiksnumą, sudarantis su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį.
 3. Vartotojas – vartotojas meno prasme. Civilinio kodekso 22 1 str. Pagal įstatyminį apibrėžimą: vartotojas yra fizinis asmuo, kuris su verslininku atlieka teisinį sandorį, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla.
 4. Individualiai įmonei vadovaujantis fizinis asmuo, perkantis neprofesionalų – fizinis asmuo, sudarantis nuotolinės prekybos sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad tai nėra profesinio pobūdžio. asmuo, atsiradęs visų pirma dėl ūkinės veiklos objekto, suteikto remiantis Centrinio registro ir Informacijos apie ūkinę veiklą nuostatų, kurių įstatymai suteikia teisę: atsisakyti sutarties Vartotojams nustatytomis sąlygomis. , taikyti nuostatas dėl sutarčių šablonuose naudojamų draudžiamų punktų ir atsakomybės pagal garantiją už parduotų daiktų trūkumus.
 5. Pardavėjas:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl
  ,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Pardavėjo buveinės adresas:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Varšuva.
 7. Internetinė parduotuvė – Pardavėjo prižiūrima svetainė, pasiekiama šiais elektroninio pašto adresais: interlook.pl , per kurią Klientas gali gauti informaciją apie Prekę ir jos prieinamumą bei įsigyti Prekę ar užsisakyti paslaugos teikimą.
 8. Nuotolinės prekybos sutartis – Prekių pardavimo / paslaugų teikimo / skaitmeninio turinio pristatymo (jei taikoma) sutartis, sudaryta per Internetinę parduotuvę.
 9. Prekės – kilnojamas daiktas, kurį Klientas gali įsigyti Internetinėje parduotuvėje.
 10. Internetinės parduotuvės privatumo ir slapukų politika – dokumentas, nurodantis išsamias asmens duomenų tvarkymo ir slapukų naudojimo taisykles. Privatumo ir slapukų politika yra Taisyklių 3 priedas ir pateikiama adresu https://interlook.pl/lit-privacy-and-cookie-notice.html .
 11. Patvarioji laikmena – medžiaga ar įrankis, leidžiantis Klientui ar Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kuris leistų ateityje prieiti prie informacijos per pagrįstą laiką tiems tikslams, kuriems ši informacija naudojama ir kuris leistų saugoma informacija turi būti atkurta nepakitusi, ypač paštu elektroniniu būdu.
 12. Elektroninė užsakymo forma – elektroninė užsakymo procedūra, kurią Pardavėjas pateikia Pirkėjui.
 13. Elektroninė grąžinimo forma – Pardavėjo Pirkėjui teikiama elektroninė grąžinimo procedūra; galima rasti adresu https://interlook.pl/returns-open.php .
 14. Elektroninė skundo forma – Pardavėjo Pirkėjui teikiama elektroninė skundų pateikimo tvarka; galima rasti adresu https://interlook.pl/rma-open.php .
 15. Užsakymo išsiuntimas – užsakymo patvirtinimas Kliento paspaudus mygtuką „“, laikomas Kliento įpareigojančios valios pareiškimu sudaryti su Pardavėju nuotolinio pardavimo sutartį.
 16. Paskyra – Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo IT sistemoje saugomų duomenų apie konkretų Klientą ir jo pateiktus užsakymus bei sudarytas nuotolinio pardavimo sutartis rinkinys, kuriuo naudodamasis Klientas gali pateikti užsakymus, o laiku – atsisakyti. arba redaguoti ir sudaryti nuotolinio pardavimo sutartis.
 17. Užsakymo paslaugos įvertinimas ir Atskirų prekių įvertinimas – subjektyvūs teiginiai ir Kliento įvertinimai žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 Internetinei parduotuvei po Užsakymo įvykdymo.

§ 2. Bendrosios nuostatos

 1. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšys ir apimtis:
  1. Sudarant pardavimo internetu sutartis – Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms,
  2. registracijos ir Paskyros naudojimo internetinėje parduotuvėje taisyklės,
  3. nuomonių, komentarų ir įvertinimų pridėjimas - klientas gali pridėti nuomonę ar komentarą prie savo užsakymo,
  4. elektroninių laiškų siuntimas, kuriuose Pardavėjas patvirtina užsakymo gavimą, galimą apmokėjimo gavimą, užsakymo priėmimą vykdyti.
 2. Naudotis Elektronine parduotuve galima, jeigu Kliento naudojama IT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
  1. dabartinės versijos žiniatinklio naršyklės, pvz.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. bet kuri programa, leidžianti peržiūrėti failus PDF formatu.
 3. Pardavėjas šias Taisykles kartu su priedais pateikia per pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą prieš sudarydamas nuotolinio pardavimo sutartį, jos metu ir po jos sudarymo. Pirkėjas gali jį atsisiųsti ir atsispausdinti.
 4. Siekdama užtikrinti su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų ir duomenų perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo lygį, ypač priemonių užkirsti kelią asmens duomenų įsigijimui ir pakeitimui. duomenų, kuriuos internetu siuntė pašaliniai asmenys.

§ 3. Įsakymai

 1. Užsakymas Internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiamas per Paskyrą arba pasirenkamas pirkimo be registracijos variantas, tokiu atveju sukuriama vidinė paskyra, kurios pagrindu Klientas gali susikurti Paskyrą. Vidinė paskyra saugoma tol, kol duomenys iš sistemos ištrinami arba Paskyra blokuojama.
 2. Pirkimas atliekamas užpildant Elektroninės užsakymo formą, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje. Užsakytos prekės parenkamos įdedant jas į krepšelį. Elektroninėje užsakymo formoje , be kita ko , nurodoma kokias Prekes, kokia kaina ir kokiais kiekiais Klientas nori užsisakyti į jo nurodytą vietą. Klientas imasi atitinkamų techninių veiksmų pagal rodomus pranešimus.
 3. Klientui pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma pateikto užsakymo suvestinė. Užsakymo suvestinėje bus pateikta informacija apie: Pardavėjo identifikacinius duomenis, užsakymo temą, užsakytų Prekių vienetą ir bendrą kainą, įskaitant pristatymo išlaidas ir kitą, jei yra, pasirinktą mokėjimo būdą, pasirinktą pristatymo būdą, pristatymo laiką ir išlaidas.
 4. Jeigu sutarties dalykas yra skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną, pristatymas arba elektroniniu ar nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos – Vartotojas papildomame užsakymui pateikti reikalingame langelyje, esančiame Elektroninėje užsakymo formoje, sutinka: „Sutinku. į skaitmeninio turinio pristatymą, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną ar paslaugos teikimo pradžiai nepasibaigus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos ir pripažįstu, kad praradau teisę atsisakyti sutarties “. Pardavėjas patvirtins, kad gavo aukščiau paminėtą sutikimą elektroniniu paštu.
 5. Norint pateikti Užsakymą, būtina pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus Elektroninėje užsakymo formoje, sutikti su Taisyklių turiniu ir išsiųsti užsakymą paspaudus mygtuką „“.
  1. Kliento Elektroninės užsakymo formos išsiuntimas yra įpareigojantis valios pareiškimas sudaryti Nuotolinio pardavimo sutartį pagal šių Taisyklių turinį.
  2. Nuotolinės prekybos sutartis laikoma sudaryta tuo metu, kai Pardavėjas priima Elektroninę užsakymo formą, kuri patvirtinama Pirkėjui parodant pranešimą, patvirtinantį užsakymo priėmimą ir nurodant jo numerį.
  3. Sudaręs nuotolinės prekybos sutartį, Klientas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą, kuriame yra: užsakymo patvirtinimas ir galutinis visų esminių Užsakymo elementų bei nuotolinės prekybos sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimas (Internetinės parduotuvės taisyklės su 1 ir 2 priedai) , Pardavėjo duomenys, Pardavėjo atsakomybė už paslaugos kokybę, apie Pardavėjo suteiktas paslaugas po pardavimo bei apie sutarties atsisakymo būdą ir pasekmes. Nurodymai dėl sutarties atsisakymo būdo ir pasekmių pateikiami 1 priede.
  4. Kol Pardavėjas nepradės vykdyti užsakymo:
   1. Klientas gali pakeisti savo užsakymą naudodamasis Elektroninės užsakymo formos puslapyje esančiu techniniu sprendimu ir dar kartą eidamas visą užsakymo pateikimo kelią. Užsakymas keičiamas pateikiant naują, kuris pakeičia anksčiau pateiktą. Arba Kliento atliktas mokėjimas yra apskaitomas pagal naują užsakymą, o permokos atveju grąžinamas į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
   2. Klientas gali atšaukti savo užsakymą pasirinkdamas Elektroninės užsakymo formos puslapyje esančią parinktį „Atšaukti užsakymą“.
  5. Klientui atšaukus užsakymą, Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina gautą mokėjimą. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo klientas.
  6. Užsakymo įvykdymo laikas yra nuo 1 iki 30 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

§ 4. Apmokėjimas

 1. Internetinė parduotuvė siūlo galimybę atsiskaityti išankstiniais apmokėjimais, grynaisiais pristatymo metu (su mokėjimu į sąskaitą po pristatymo). Mokėjimo variantas su atidėtu mokėjimo terminu galimas individualiai su Pardavėju suderintomis situacijomis.
 2. Atsiskaityti už prekes galima tokiu būdu, kuris pasirinktas pateikiant užsakymą Elektroninėje užsakymo formoje.
 3. Šiuo metu Internetinėje parduotuvėje galimi mokėjimo būdai išankstinio apmokėjimo forma pateikiami adresu https://interlook.pl/lit-payments.html .

§ 5. Pristatymas

 1. Elektroninėje užsakymo formoje Klientas pasirenka pristatymo būdą, pažymėdamas savo pasirinkimą.
 2. Tuo atveju, jei Klientas neatsiima Prekių, dėl ko Prekė bus grąžinta Pardavėjui – Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties. Sutarties atsisakymas vyksta Klientui pateikiant deklaraciją el.
 3. 2 punkte nurodytais atvejais Pardavėjas privalo nedelsiant grąžinti Klientui gautą apmokėjimą už Pirkėjo įsigytas Prekes.
 4. Šiuo metu Internetinėje parduotuvėje galimi pristatymo būdai pateikiami adresu https://interlook.pl/lit-delivery.html .

§ 6. Sutarties atsisakymas – elektroninė grąžinimo forma

 1. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, sudaręs nuotolinio pardavimo sutartį, gali jos atsisakyti per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Atsisakius nuotolinės prekybos sutarties – sutartis laikoma negaliojančia.
 2. Teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių 6 ir 7 skyriuose nustatytomis sąlygomis turi ir individualią įmonę vykdantis fizinis asmuo, perkantis neprofesionalaus pobūdžio.
 3. Pardavėjas patikrins 2 punkte nurodyto asmens teisę pateikti Sutarties atsisakymo pareiškimą. Patikra atliekama tikrinant, ar sudaryta sutartis šiam asmeniui nėra profesinio pobūdžio – tai atliekama visų pirma analizuojant Centriniame registre nurodytus PKD kodus ir Informaciją apie ūkinę veiklą.
 4. Jeigu manoma, kad individualaus savininko atliktas Prekių pirkimas Internetinėje parduotuvėje buvo profesionalaus pobūdžio – Pardavėjas nedelsdamas, t.y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareiškimo apie atsisakymą gavimo dienos, informuoja deklaraciją teikiantį asmenį. kad dėl profesinio pobūdžio atliktas pirkimas - nėra teisės atsisakyti, taigi ir pareiškimas apie sutarties atsisakymą - nesukelia teisinių padarinių. Jeigu kartu su pareiškimu apie atsisakymą Prekės buvo grąžintos fiziškai – Prekės bus išsiųstos atgal pareiškimą pateikiančio asmens lėšomis ir adreso duomenimis, anksčiau nurodytais Užsakyme. Pardavėjo atsakymas bus pateiktas tuo pačiu būdu, kurį naudojo deklaraciją teikiantis asmuo.
 5. Sutarties atsisakymo atveju – Vartotojas padengia tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.
 6. Vartotojo pareiškime turi būti aiškiai išreikšta jo valia atsisakyti sutarties, ypač vartotojas gali:
  1. naudokite elektroninės grąžinimo formą, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje: https://interlook.pl/returns-open.php .
  2. atsisakyti sutarties naudodamiesi sutarties atsisakymo forma, kuri yra 2 priedas – išsiųsdami ją Pardavėjo buveinės adresu.
  3. Pardavėjas nedelsdamas Patvarioje laikmenoje patvirtina 1 ir 2 punktuose nurodytu būdu pateikto pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo faktą.
 7. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus.
 8. Sutarties atsisakymo laikotarpis prasideda:
  1. už vykdytiną sutartį, kuria Pardavėjas išduoda prekę, privalėdamas perleisti jos nuosavybę - iš Vartotojo ar jo paskirto trečiojo asmens, kuris nėra vežėjas, perėmimo prekę, o jeigu yra sutartis, kuri :
   1. apima daug prekių, kurios pristatomos atskirai, partijomis arba dalimis – nuo ​​paskutinės prekės, partijos ar dalies perėmimo;
   2. susideda iš reguliaraus prekių pristatymo tam tikrą laikotarpį – nuo ​​pirmosios prekės perėmimo;
  2. kitoms sutartims – nuo ​​sutarties sudarymo dienos.
 9. Pareiškimo apie sutarties atsisakymą forma (šių nuostatų priedas Nr. 2) ir informacija apie sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą (šių nuostatų priedas Nr. 1) pateikiama 3.5 punkte nurodyta elektronine forma. .3 šių taisyklių.
 10. Teisė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties netaikoma sutartims, nurodytoms str. 2014-05-30 įstatymo (2019 m. Žurnalo 134 punktas) 38 dėl vartotojų teisių , įskaitant Susitarti dėl susitikimo:
  1. kai kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių verslininkas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti nepasibaigus terminui atsisakyti sutarties;
  2. kurios paslaugos objektas yra nesurenkamas daiktas, pagamintas pagal kliento specifikaciją arba tarnaujantis jo individualiems poreikiams tenkinti;
  3. kuriai teikiamos paslaugos dalykas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  4. kurių objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinė programinė įranga, pristatoma sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  5. už skaitmeninio turinio ir elektroninių licencijų, neįrašytų į materialiąją laikmeną, pristatymą, jeigu vykdymas prasidėjo gavus aiškų Vartotojo sutikimą nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui ir verslininką informavus apie teisės atsisakyti sutarties praradimą. sutartis;
  6. kurios objektas yra greitai gendantis arba trumpai galiojantis daiktas, o paslaugos objektas yra prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susijusios su kitomis prekėmis;
  7. už laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymą, išskyrus prenumeratos sutartis;
  8. sudarytas viešo aukciono būdu;
  9. apgyvendinimo paslaugoms, išskyrus gyvenamosios paskirties, prekių gabenimui, automobilių nuomai, maitinimui, su laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais susijusioms paslaugoms teikti, jeigu sutartyje nurodyta paslaugos teikimo diena ar laikotarpis;
  10. kuriuose paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo svyravimų rinkoje, per kurią verslininkas nekontroliuoja;

§ 7. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo pasekmės

 1. Pardavėjas per 14 dienų nuo prekių pardavimo sutarties atsisakymo deklaracijos gavimo dienos grąžins Vartotojui visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas, atitinkančius pigiausią prekės pristatymo būdą. Pardavėjas.
  1. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Vartotojas.
  2. Jei Vartotojas, siekdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, pasinaudos Elektronine grąžinimo forma, lėšos bus grąžinamos pasirinktu būdu ir į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą.
 2. Jei Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti Prekės iš Vartotojo, jis gali sulaikyti iš Vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą iki tol, kol jis negrąžins Prekės arba kol Vartotojas pateiks jos grąžinimo įrodymą, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 3. Pardavėjas gali pasiūlyti Vartotojui, kad jis prekę atsiims pats. Tačiau, jeigu Pardavėjas tokio pasiūlymo nepateikė – Vartotojas turi grąžinti prekę Pardavėjui (ar Pardavėjo įgaliotam ją atsiimti asmeniui) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis atsisakė Pirkėjo. sutartis. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti prekes nepasibaigus jo galiojimo laikui. Prekes, kurias Vartotojas grąžina, reikia siųsti Pardavėjo buveinės adresu.
 4. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad Prekės vertė sumažėtų dėl jos naudojimo tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

§ 8. Skundai

 1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes be fizinių ir teisinių trūkumų ir atsako Klientui už įsigytų Prekių fizinius ir teisinius trūkumus Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Jeigu Prekės turi fizinių ar teisinių trūkumų, Pirkėjas pagal garantiją gali pateikti Pardavėjui pretenziją dėl defektų:
  1. per elektroninę skundo formą;
  2. raštu Pardavėjo buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresu zamowienia@interlook.pl.
  3. Pranešime turi būti nurodytas prekės trūkumas, kurį, Pirkėjo nuomone, turi, pretenzijos Pardavėjui ir, jei įmanoma, trūkumas dokumentuojamas. Pardavėjas privalo atsakyti į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Jeigu jis neatsakė aukščiau paminėtu per nustatytą terminą laikoma, kad skundą priėmė. Pardavėjas atsakymą į skundą Pirkėjui pateikia raštu arba patvarioje laikmenoje.
  4. Veiksmai, kuriuos Pirkėjas turi atlikti pateikdamas skundą, įskaitant Prekių pristatymo Pardavėjui būdą, nurodomi atskirais Elektroninės skundo formos etapais.
  5. Pardavėjui pripažinus skundą pagrįstu: Prekės keitimo, taisymo išlaidas, įskaitant ir siuntimo išlaidas, susijusias su Prekių skundu, apmoka Pardavėjas.
  6. Pardavėjas patikrins, ar fizinio asmens, vykdančio individualią įmonę, vykdančio neprofesionalų pirkimą, pateiktas skundas yra šiam asmeniui neprofesionalaus pobūdžio. Patikra atliekama analizuojant Centriniame registre nurodytus PKD kodus ir Informaciją apie ūkinę veiklą.
  7. Jeigu dėl Vartotojo pateikto skundo ginčas nebuvo išspręstas, Pardavėjas popieriuje ar kitoje patvarioje laikmenoje pateikia Vartotojui pareiškimą apie:
   1. ketinimą kreiptis dėl proceso dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme iškėlimo arba sutikimo dalyvauti tokiame procese, arba
   2. atsisakymas dalyvauti sprendžiant vartotojų ginčus ne teisme.

§ 9. Nuomonės

 1. Per nurodytą laiką po Užsakymo įvykdymo Klientas, turintis Paskyrą - gali būti paprašytas elektroniniu paštu pridėti Užsakymo paslaugos įvertinimą ir atskirų prekių įvertinimą. Užsakymo paslaugos ir atskirų prekių įvertinimas yra savanoriškas ir nemokamas, o norėdami tai padaryti, spauskite nuorodą, kuri nukreipia į atskirą puslapį. Vieno užsakymo metu – Klientas turi galimybę aukščiau nurodytus Reitingus pridėti tik vieną kartą.
 2. Kaip dalis aukščiau paminėtų Įvertinimai, Klientas gali pateikti įvertinimą žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 ir pridėti žodinį pareiškimą, kurį sudaro 65 535 žodžiai. Aukščiau Reitingai automatiškai pasirašomi Kliento vardu ir miestu, kurį Klientas nurodo registruodamas Paskyrą.
 3. Reitingai saugomi ir viešai pateikiami Internetinės parduotuvės svetainėje, taip pat svetainėse https://zaufaneopinie.idosell.com ir https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Pardavėjas netikrina turinio ir nekontroliuoja užsakymų apžvalgų. Pirkėjas yra visiškai ir nepriklausomai atsakingas už teiginį, pateiktą kaip Vertinimo dalis. Pardavėjas turi teisę visiškai arba iš dalies blokuoti Reitingus, vadovaudamasis įstatymų ir šių Taisyklių nuostatomis.
 5. Nepriimtina skelbti bet kokį turinį, kuriame yra netiesa, klaidinantis, vulgarus, agresyvus, įžeidžiantis arba akivaizdžiai laikomas nesuderinamu su morale. Taip pat nepriimtina skelbti neteisėtą turinį, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises arba yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas.
 6. Klientas įsipareigoja neskelbti turinio, kuriame yra nuorodų į išorines svetaines, reklaminio ar reklaminio pobūdžio arba kuriame yra trečiųjų šalių asmens duomenų. Taip pat draudžiama skelbti neteisėtą turinį, ypač tokį, kuris yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas ir pan.
 7. Klientas atsako už redaguotus ir patalpintus pareiškimus, ypač atsako už trečiųjų šalių teisių ar prekių pažeidimus
 8. Aišku Kliento pageidavimu Įvertinimų turinys gali būti paslėptas nuo kitų Parduotuvės vartotojų, tačiau suteiktas įvertinimas žvaigždutėmis įskaitomas į bendrą Parduotuvės ir Prekių įvertinimą.

§ 10. Intelektinė nuosavybė

 1. Klientas pareiškia, kad jis neturi jokių teisių, įskaitant autorių teises ar gretutines teises, į jo skelbiamus Reitingus ir pareiškimus, išskyrus teisę naudotis Internetine parduotuve Taisyklėse nurodytu būdu. Klientas neturi teisės įrašyti, atgaminti, dalytis, skelbti ar platinti turinį, nebent toks leidimas išplaukia iš įstatymų ar Taisyklių nuostatų.
 2. Klientas neturi teisės kištis į turinį, ypač neturi teisės kištis į Internetinės parduotuvės turinį, struktūrą, formą, grafiką, veikimo mechanizmą ar kitus elementus.
 3. Klientas, paskelbdamas Internetinėje parduotuvėje Atsiliepimus, kurie yra kūriniai 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo prasme, suteikia Pardavėjui neišimtinę ir nemokamą ir neribotą laiko ir teritorijos licenciją naudoti šiuos kūrinius. Pardavėjo, kartu su teise suteikti sublicenciją, kuri apima viešą kūrinio dalijimąsi tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų jį pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (internete). Licencija suteikiama visoms jos išdavimo metu žinomoms naudojimo sritims, ypač šioms naudojimo sritims:
  1. kūrinio įrašymo ir atkūrimo bet kokia technika srityje – ypač spausdinant, reprografuojant, magnetiniu ar skaitmeniniu įrašymu, t. y. naudojant bet kokią techniką bet kurioje garso ir vaizdo laikmenoje, ypač garso ir vaizdo diskuose, kompaktiniuose diskuose, kompiuterių diskuose, daugialypės terpės formatu tinklą, įskaitant internetą ir susijusias tiesiogines paslaugas, taip pat elektroninių įrašų kompiuterio atmintyje ir vidiniuose bei išoriniuose tinkluose dauginimą, įrašymą, naudojimą internete, reklamą, dauginimą,
  2. viso kūrinio arba jo fragmentų ar bet kurių elementų naudojimas su galimybe jį modifikuoti, atsižvelgiant į tam tikros internetinės laikmenos esmę – visuose leidiniuose, ypač internetiniuose, skaitmeniniuose, informaciniuose biuleteniuose ir informacijoje, atskirai arba kartu su kitais kūriniais ar fragmentais darbų; visas arba iš dalies naudojimas reklamai ir reklamai, ypač garso ir vaizdo, garso, žiniasklaidos reklamos forma.
  3. kalbant apie prekybą originalu ar jo kopijomis, kuriose buvo įrašytas kūrinys – prekyba, skolinimas, originalo ar kopijų nuoma,
  4. platinant kūrinį kitu, nei nurodyta aukščiau, būdu – viešas atlikimas, demonstravimas, demonstravimas, atgaminimas, transliavimas ir retransliavimas, taip pat kūrinio padarymas viešai prieinamu taip, kad kiekvienas galėtų su juo susipažinti tam tikroje vietoje. ir jų pasirinktas laikas,
  5. kūrinių naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslais;
 4. Kliento atliktas paskyros pašalinimas arba įvertinimas pagal 9 skyriaus 8 punktą neturi įtakos aukščiau nurodytos licencijos galiojimui.

§ 11. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios naudojimo sąlygos galioja nuo 2012 m. lapkričio mėn.
 2. Kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu pakeitus ar panaikinus kurią nors šių Taisyklių nuostatą, likusios nuostatos lieka galioti ir yra privalomos Pardavėjui ir Klientui.
 3. Visiems ginčams, susijusiems su Taisyklėmis, taikoma Lenkijos teisė. Šiuos ginčus spręs vietos kompetentingas bendras teismas. Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat gali pasinaudoti neteisminėmis skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo priemonėmis. Bet kokią informaciją apie neteisminius skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo būdus galima gauti Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos svetainėje adresu www.uokik.gov.pl. Kartu informuojame, kad nurodytos procedūros yra savanoriškos ir su jais turi susitarti abi šalys.
 4. Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 informuojame, kad adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr yra platforma, skirta vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimas internetu ES lygmeniu (OGS platforma). GES platforma – tai interneto svetainė, kurioje veikia vienas langelis, skirtas vartotojams ir verslininkams, siekiantiems neteisminio ginčo dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pardavimo internetu ar paslaugų teikimo sutarties, sprendimo.

§ 12. 1 priedas – Informacija apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties

 1. Teisę atsisakyti sutarties šiomis sąlygomis taip pat turi asmuo, vadovaujantis individualiajai įmonei, kuris perka neprofesionaliai, t. y. dėl jo verslo veiklos objekto, kuris buvo sudarytas remiantis Centrinis registras ir informacija apie ūkinę veiklą. Teisę atsisakyti sutarties šiomis sąlygomis turi - Vartotojas. Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų:
  1. pirkimo-pardavimo sutarties atveju – nuo ​​tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodytas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, fiziškai įgijo prekę;
  2. jei sudaroma sutartis, pagal kurią reikalaujama perduoti nuosavybės teises į daugelį daiktų, kurie pristatomi atskirai nuo tos dienos, kai jūs įsigijote arba trečioji šalis, kuri nėra jūsų nurodytas vežėjas, įgijo fizinį paskutinio daikto valdymą;
  3. jei sudaroma sutartis, pagal kurią reikalaujama perduoti nuosavybės teisę į daiktus, pristatytus partijomis arba dalimis, nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, įgyja paskutinę partiją ar dalį. ;
  4. sutarčių dėl reguliaraus prekių pristatymo tam tikram laikotarpiui nuo tos dienos, kai jūs įsigijote arba trečioji šalis, kuri nėra jūsų nurodytas vežėjas, įgyja fiziškai pirmąjį;
  5. sutarčių, kurių objektas yra paslaugų ar skaitmeninio turinio teikimas ne materialioje laikmenoje, atveju – nuo ​​sutarties sudarymo dienos.
 2. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus, t. y. INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšuva, tel. +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties vienareikšmiu pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu ar el. paštu).
 3. Galite naudoti pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.
 4. Taip pat galite užpildyti Elektroninės prekių grąžinimo formą, kurią rasite Internetinės parduotuvės svetainėje: https://interlook.pl/returns-open.php . Jei pasinaudosite šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime informacijos apie sutarties atsisakymą gavimo patvirtinimą patvariojoje laikmenoje.
 5. Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, Jums pakanka prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui atsiųsti informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą.
 6. Atsisakius šios sutarties, mes grąžinsime visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl Jūsų pasirinkto pristatymo būdo, kuris skiriasi nuo mūsų siūlomo pigiausio standartinio pristatymo būdo) , nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. Mes grąžinsime mokėjimą tais pačiais mokėjimo būdais, kuriuos naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip.
 7. Sutarčių, įpareigojančių perleisti daiktų nuosavybės teisę, atveju, kai sutarties atsisakymo atveju mes nepasiūlėme atsiimti Prekių - mes sulaikysime kompensaciją iki prekės gavimo arba tol, kol bus pateiktas įrodymas apie jos grąžinimą. mums pateikta, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 8. Grąžinamą prekę prašome išsiųsti šiuo adresu: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Varšuva, nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai informavote mus apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Termino laikomasi, jei grąžinate prekes nepasibaigus 14 dienų terminui. Jūs turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 9. Dėl Prekės svorio ir matmenų sutarties atsisakymo atveju – Prekių grąžinimas gali kainuoti didesnes nei įprastas pristatymas paštu. Norint pasinaudoti kurjerių kompanijų paslaugomis, gali tekti siuntą išsiųsti ant padėklo, kuri yra brangesnė nei paprastas paštas.

§ 13. 2 priedas. Pavyzdinė atsisakymo forma

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adres siedziby Sprzedającego:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Warszawa.
 7. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://interlook.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://interlook.pl/lit-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://interlook.pl/returns-open.php.
 14. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://interlook.pl/rma-open.php.
 15. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 17. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
   1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
   2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/lit-payments.html.

§ 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/lit-delivery.html.

§ 6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres zamowienia@interlook.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.10.19.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa, tel. +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 13. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixelpixelpixelpixel