Dostawa DPD lub do Paczkomatu GRATIS przy zamówieniu powyżej 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regler för butiker

Villkoren översätts automatiskt från polska till svenska. Originaltexten finns under översättningen.

§ 1. Definitioner

 1. Regler - dessa föreskrifter, som specificerar reglerna för ingående av distansförsäljningsavtal via nätbutiken, reglerna för fullgörandet av dessa avtal, rättigheterna och skyldigheterna för parterna i distansförsäljningsavtalet och reglerna för reklamationsförfarandet. Inom ramen för tjänster som tillhandahålls elektroniskt är föreskrifterna respektive de föreskrifter som avses i art. 8 § lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster.
 2. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, som lagen ger rättskapacitet, som sluter ett distansförsäljningsavtal med Säljaren.
 3. Konsument - en konsument i konstens mening. 22 1 civillagen. Enligt den lagstadgade definitionen: en konsument är en fysisk person som utför en rättslig transaktion med företagaren som inte är direkt relaterad till dennes verksamhet eller yrkesverksamhet.
 4. En fysisk person som driver en enskild firma som gör ett köp av icke-professionell karaktär - en fysisk person som ingår ett distansförsäljningsavtal som är direkt relaterat till sin affärsverksamhet, när innehållet i detta avtal visar att det inte är av professionell karaktär för den personen , som särskilt härrör från föremålet som utförs av näringsverksamhet, som gjorts tillgängligt på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet, som lagen ger rätt att: frånträda avtalet på de villkor som beviljas konsumenterna, att tillämpa bestämmelserna om missbruksklausuler som används i avtalsmallar och om ansvar enligt garantin för fel i sålda varor.
 5. Säljare:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  telefon: +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adress till säljarens säte:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Warszawa.
 7. Onlinebutik - en webbplats som drivs av säljaren, tillgänglig på följande e-postadresser: interlook.pl , genom vilken kunden kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varor eller beställa tillhandahållande av en tjänst.
 8. Distansförsäljningsavtal - ett avtal för försäljning av varor / tillhandahållande av tjänster / leverans av digitalt innehåll (om tillämpligt), ingås via onlinebutiken.
 9. Varor - en lös vara som Kunden kan köpa i Webbutiken.
 10. Integritetspolicy och cookies i Online Store - ett dokument som anger detaljerade regler för behandling av personuppgifter och användning av cookies. Integritets- och cookiespolicyn utgör Bilaga 3 till förordningarna och finns tillgänglig på https://interlook.pl/swe-privacy-and-cookie-notice.html .
 11. Varaktigt medium - avser ett material eller verktyg som gör det möjligt för kunden eller säljaren att lagra information som riktas personligen till honom på ett sätt som möjliggör tillgång till information i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för de ändamål för vilka denna information används och som möjliggör den lagrade informationen ska reproduceras oförändrad, särskilt per post elektronisk.
 12. Elektroniskt beställningsformulär - det elektroniska förfarandet för att lägga en beställning som görs tillgänglig av säljaren för köparen.
 13. Elektroniskt returformulär - ett elektroniskt förfarande för att göra returer tillgängliga av säljaren för köparen; tillgänglig på https://interlook.pl/returns-open.php .
 14. Elektroniskt klagomålsformulär - ett elektroniskt klagomålsförfarande som görs tillgängligt av säljaren för köparen; tillgänglig på https://interlook.pl/rma-open.php .
 15. Skicka beställningen - bekräfta beställningen genom att klicka på knappen "" av kunden, behandlas som att kunden lämnar in en bindande viljeförklaring att ingå ett distansförsäljningsavtal med säljaren.
 16. Konto - en uppsättning data lagrad i Onlinebutiken och i Säljarens IKT-system avseende en given Kund och beställningar som lagts av denne och ingångna Distansförsäljningsavtal, med vilka Kunden kan lägga beställningar, samt annullera eller redigera och sluta försäljningsavtal på lämpligt tidsavstånd.
 17. Utvärdering av beställningstjänsten och utvärdering av enskilda varor - subjektiva påståenden och betyg som tilldelas av kunden i form av stjärnor från 1 till 5 för webbutiken efter att beställningen har slutförts.

§ 2. Allmänna bestämmelser

 1. Typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt:
  1. ingå onlineförsäljningsavtal - inom ramen för varor som säljs i onlinebutiken,
  2. regler för registrering och användning av kontot som en del av onlinebutiken,
  3. lägga till åsikter, kommentarer och betyg - kunden kan lägga till en åsikt eller kommentar till sin beställning,
  4. skicka e-postmeddelanden där Säljaren bekräftar mottagandet av beställningen, eventuellt mottagande av betalning, godkännande av beställningen för utförande.
 2. Det är möjligt att använda Webbutiken förutsatt att IT-systemet som används av Kunden uppfyller följande tekniska minimikrav:
  1. Webbläsare i den aktuella versionen, t.ex.:
   • Firefox
   • Krom
   • Microsoft Edge
  2. valfritt program för att visa filer i PDF-format.
 3. Säljaren gör dessa Regler och Bilagor tillgängliga via länken på hemsidan innan avtalet om distansförsäljning ingås, under det och efter det att det slutförs. Köparen kan ladda ner den och skriva ut den.
 4. För att säkerställa säkerheten för överföringen av meddelanden och data i samband med de tillhandahållna tjänsterna vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för säkerhetsnivån för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra förvärv och ändring av obehöriga personer med personuppgifter som skickats på Internet.

§ 3. Beställningar

 1. En beställning i Onlinebutiken kan göras via Kontot eller välja köpalternativ utan registrering, i vilket fall skapas ett internt konto på basis av vilket Kunden kan skapa ett Konto. Det interna kontot behålls tills uppgifterna raderas från systemet eller kontot spärras.
 2. Köpet görs genom att fylla i det elektroniska beställningsformuläret som finns på Webbutikens webbplats. Urvalet av beställda varor görs genom att lägga dem i varukorgen. Den elektroniska beställningsblanketten anger bl.a. vilka varor, till vilket pris och i vilka kvantiteter kunden vill beställa till den plats som han angett. Kunden vidtar lämpliga tekniska åtgärder baserat på de visade meddelandena.
 3. Efter att kunden har tillhandahållit all nödvändig information kommer en sammanfattning av beställningen att visas. Sammanfattningen av beställningen kommer att innehålla information om: data som identifierar säljaren, föremålet för beställningen, enhet och totalpris för de beställda varorna, inklusive leveranskostnader och eventuella andra kostnader, vald betalningsmetod, vald leveransmetod , leveranstid och kostnader.
 4. Om föremålet för avtalet är leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett materiellt medium eller tjänster som tillhandahålls elektroniskt eller på distans - ger konsumenten i den extra kryssrutan som krävs för att göra en beställning och som finns på det elektroniska beställningsformuläret följande medgivande: "Jag samtycker till leverans av innehåll som inte är sparat på ett konkret medium eller att starta tjänsten före utgången av 14 dagar från datumet för ingående av avtalet och jag erkänner förlusten av rätten att frånträda avtalet. Säljaren kommer att bekräfta mottagandet av ovanstående. samtycke via e-post.
 5. För att göra en beställning är det nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter markerade som obligatoriska i det elektroniska beställningsformuläret, acceptera innehållet i bestämmelserna, skicka beställningen genom att trycka på knappen "".
  1. Att skicka det elektroniska beställningsformuläret av kunden utgör en bindande viljeförklaring att ingå ett distansförsäljningsavtal, i enlighet med innehållet i dessa regler.
  2. Ett distansförsäljningsavtal behandlas som ingåtts vid tidpunkten för godkännande av säljaren av det elektroniska beställningsformuläret, vilket bekräftas genom att visa köparen ett meddelande som bekräftar godkännandet av beställningen och anger dess nummer.
  3. Efter ingående av distansförsäljningsavtalet får kunden i form av en e-postbekräftelse på den gjorda beställningen innehållande: bekräftelse på beställningen och slutlig bekräftelse på alla väsentliga delar av beställningen och de allmänna villkoren för den avslutade distansförsäljningen Avtal (Netbutiksbestämmelserna tillsammans med Bilagorna nr 1 och 2) , Säljarens uppgifter, Säljarens ansvar för tjänstens kvalitet, om de tjänster som Säljaren tillhandahåller efter försäljningen samt om sättet och konsekvenserna av att frånträda avtalet . Anvisningar om sättet och konsekvenserna av att frånträda avtalet finns i bilaga nr 1.
  4. Tills säljaren påbörjar utförandet av ordern:
   1. Kunden kan ändra sin beställning med hjälp av den tekniska lösningen som finns på webbplatsen för det elektroniska beställningsformuläret och gå igenom hela beställningsvägen igen. Ändringen av beställningen sker genom att en ny lämnas in, som ersätter den tidigare lagda. Alternativt avräknas betalningen av Kunden mot en ny beställning, och vid överbetalning återförs den till det bankkonto från vilket betalningen gjordes.
   2. Kunden kan avbryta sin beställning genom att välja alternativet "avbryt beställning" som finns på sidan för elektronisk beställning.
  5. Om Kunden avbryter beställningen återbetalar Säljaren den mottagna betalningen inom 3 arbetsdagar. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som används av kunden.
  6. Beställningsbehandlingstiden är från 1 till 30 arbetsdagar från datumet för ingåendet av avtalet.

§ 4. Betalning

 1. Onlinebutiken erbjuder möjligheten att göra betalningar i form av förskottsbetalningar, postförskott (med betalning till kontot efter leverans). Möjligheten till betalning med uppskjuten betalningsdag är möjlig i situationer som är individuellt överenskomna med Säljaren.
 2. Betalning för varorna kan göras på det sätt som valts vid tidpunkten för beställningen på det elektroniska beställningsformuläret.
 3. För närvarande tillgängliga betalningsmetoder i form av förskottsbetalningar i onlinebutiken finns på https://interlook.pl/swe-payments.html .

§ 5. Leverans

 1. På det elektroniska beställningsformuläret väljer Kunden leveranssätt genom att markera det val som gjorts.
 2. Om Kunden misslyckas med att hämta ut Varorna, vilket kommer att resultera i att Varorna returneras till Säljaren, kan Säljaren frånträda försäljningsavtalet. Frånträde från avtalet sker genom att lämna ett uttalande till Kunden i form av ett e-postmeddelande.
 3. I den situation som anges i punkt 2 är Säljaren skyldig att omedelbart återlämna betalningen till Kunden för de Varor som Kunden köpt.
 4. För närvarande tillgängliga leveransmetoder i onlinebutiken finns på https://interlook.pl/swe-delivery.html .

§ 6. Frånträde från kontraktet - elektronisk returblankett

 1. Köparen som är en Konsument som har ingått ett distansförsäljningsavtal kan frånträda det inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Vid frånträde från ett distansförsäljningsavtal - anses avtalet inte avslutat.
 2. Rätten att frånträda avtalet på de villkor som anges i kapitlen 6 och 7 i dessa föreskrifter är också tillgänglig för en fysisk person som bedriver enskild firma som gör ett köp av icke-professionell karaktär.
 3. Säljaren kommer att verifiera rätten att lämna en förklaring om frånträde från avtalet av den person som anges i punkt 2. Verifiering görs genom att kontrollera om det ingångna avtalet inte är av yrkesmässig karaktär för denna person – vilket särskilt görs genom att analysera de PKD-koder som anges i Centralregistret och Information om näringsverksamhet.
 4. Om det konstateras att köpet av Varorna som gjorts av en person som driver enskild firma i nätbutiken var av professionell karaktär - informerar Säljaren omedelbart, d.v.s. senast inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av ångerförklaringen - personen att lämna in förklaringen att det på grund av köpet av yrkesmässig karaktär - det inte finns någon ångerrätt, och därför det ingivna utlåtandet om frånträde från avtalet - inte har rättsverkningar. Om, tillsammans med förklaringen om frånträde från avtalet, varorna har returnerats fysiskt - kommer varorna att skickas tillbaka på bekostnad av den person som gör deklarationen och till de adressuppgifter som tidigare angetts i beställningen. Säljarens svar kommer att tillhandahållas med samma metod som används av den person som skickar in uttalandet.
 5. I händelse av frånträde från avtalet - står konsumenten endast för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
 6. Konsumentens uttalande måste tydligt uttrycka sin vilja att frånträda avtalet, i synnerhet kan konsumenten:
  1. använd det elektroniska returformuläret som finns på Web Stores webbplats: https://interlook.pl/returns-open.php .
  2. frånträda avtalet med hjälp av ångerblanketten, som är bilaga nr 2 - genom att skicka den till adressen till Säljarens säte.
  3. Säljaren ska omedelbart bekräfta på ett varaktigt medium mottagandet av ett meddelande om frånträde från avtalet inlämnat på det sätt som anges i punkterna 1 och 2.
 7. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka ett uttalande innan dess utgång.
 8. Tidsfristen för att frånträda avtalet börjar:
  1. för ett avtal under fullgörande, där säljaren utfärdar föremålet, som är skyldig att överlåta dess äganderätt - från att konsumenten eller en tredje part som denne har angett, förutom transportören, tagit i besittning av varorna, och i fallet med ett avtal som:
   1. omfattar många artiklar som levereras separat, i partier eller i delar - från att den sista varan, partiet eller delen tagits i besittning;
   2. består i regelbunden leverans av föremål under en bestämd tidsperiod - från tillträde av den första varan;
  2. för andra kontrakt - från dagen för kontraktets ingående.
 9. Formen för förklaring om frånträde från avtalet (bilaga nr 2 till dessa bestämmelser) och information om utövandet av rätten att frånträda avtalet (bilaga nr 1 till dessa bestämmelser) tillhandahålls i den elektroniska form som anges i punkt 3.5 .3 i dessa föreskrifter.
 10. Rätten att frånträda ett distansförsäljningsavtal gäller inte avtal som avses i art. 38 i lagen av den 30 maj 2014 (2019 års lagtidning, punkt 134) om konsumenträttigheter , t.ex. Arrangemang:
  1. där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har kontroll över och som kan inträffa före tidsfristen för att frånträda avtalet;
  2. där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt kundens specifikationer eller för att tillgodose dennes individuella behov;
  3. för vilket föremålet för tjänsten är en vara som levereras i förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen öppnades efter leverans;
  4. vars föremål är ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram levererade i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leverans;
  5. för leverans av digitalt innehåll och elektroniska licenser som inte är inspelade på ett materiellt medium, om utförandet av tjänsten började med konsumentens uttryckliga samtycke före tidsfristen för att frånträda avtalet och efter att ha informerat honom av företagaren om förlusten om rätten att frånträda avtalet;
  6. vars föremål är en vara som försämras snabbt eller har kort hållbarhet, och där föremålet för tjänsten är föremål som efter leverans på grund av sin natur är oskiljaktigt förbundna med andra föremål;
  7. för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för ett prenumerationsavtal;
  8. avslutas genom en offentlig auktion;
  9. för tillhandahållande av boendetjänster annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering, tjänster relaterade till fritids-, underhållnings-, sport- eller kulturevenemang, om avtalet anger dagen eller perioden för tillhandahållande av tjänster;
  10. där föremålet för tjänsten är alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid ingåendet av försäljningsavtalet, och vars leverans får ske först efter 30 dagar och vars värde beror på marknadsfluktuationer över vilka företagaren inte har någon kontrollera;

§ 7. Konsekvenser av att frånträda avtalet om försäljning av föremål

 1. Säljaren kommer inom 14 dagar från dagen för mottagandet av förklaringen om frånträde från avtalet för försäljning av varor att återbetala till konsumenten alla betalningar som gjorts av honom, inklusive leveranskostnader, motsvarande det billigaste leveranssättet som erbjuds av säljaren Säljare.
  1. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som används av konsumenten.
  2. Om Konsumenten, för att utöva ångerrätten - använder det elektroniska returformuläret - kommer medlen att returneras på valt sätt och till det bankkonto som Konsumenten tillhandahållit.
 2. Om Säljaren inte har erbjudit sig att själv hämta ut Varorna från Konsumenten kan han hålla inne med återbetalningen av betalningar som erhållits från Konsumenten tills denne får tillbaka Varorna eller Konsumenten uppvisar bevis på att de skickats tillbaka, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 3. Säljaren kan erbjuda Konsumenten att själv hämta varan. Men om säljaren inte har lagt fram ett sådant förslag - bör konsumenten lämna tillbaka varan till säljaren (eller en person som har bemyndigats av säljaren att hämta den) omedelbart, dock inte senare än 14 dagar från det datum då han frånträdde kontrakt. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka varan innan dess utgång. Varor som returneras av konsumenten ska skickas till adressen till säljarens säte.
 4. Konsumenten är ansvarig för minskningen av varornas värde till följd av att de används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 8. Klagomål

 1. Säljaren är skyldig att leverera varor fria från fysiska och juridiska defekter och är ansvarig gentemot kunden för fysiska och juridiska defekter av de köpta varorna på de villkor som anges i civillagen.
 2. Om varorna har fysiska eller juridiska defekter kan köparen lämna in ett klagomål till säljaren under garantin för defekter:
  1. via det elektroniska reklamationsformuläret;
  2. skriftligen till adressen till säljarens säte eller via e-post till adressen zamowienia@interlook.pl.
  3. Anmälan bör ange vilket fel som enligt Köparens uppfattning varan har, kraven på Säljaren och om möjligt dokumentera nämnda fel. Säljaren är skyldig att besvara reklamationen inom 14 dagar efter mottagandet. Om han inte svarade på ovanstående tid, anses klagomålet ha bifallits. Svaret på reklamationen lämnas av Säljaren till Köparen skriftligen eller på ett hållbart medium.
  4. De steg som köparen måste vidta för att lämna in ett klagomål, inklusive metoden för leverans av de klagade varorna till säljaren, anges i individuella steg i det elektroniska reklamationsformuläret.
  5. Om Säljaren erkänner att reklamationen är berättigad: kostnaderna för utbyte, reparation, inklusive fraktkostnader i samband med reklamationen av Varorna ska bäras av Säljaren.
  6. Säljaren kommer att kontrollera om ett klagomål som lämnas in av en fysisk person som driver ett enskild firma som gör ett köp av icke-professionell karaktär är icke-professionellt för den personen. Verifiering utförs genom att analysera de PKD-koder som anges i Centralregistret och Information om ekonomisk verksamhet.
  7. Om tvisten till följd av ett klagomål från Konsumenten inte har lösts, ska Säljaren förse Konsumenten på papper eller annat varaktigt medium med ett uttalande om:
   1. avsikt att ansöka om att inleda förfaranden för utomrättslig lösning av konsumenttvister eller samtycke till att delta i sådana förfaranden, eller
   2. vägran att delta i utomrättslig lösning av konsumenttvister.

§ 9. Yttrande

 1. Inom en viss tid efter slutförandet av Beställningen kan Kunden som har ett Konto - bli ombedd i ett e-postmeddelande att lägga till Utvärderingen av beställningstjänsten och utvärderingen av enskilda varor. Utvärdering av orderhantering och utvärdering av enskilda varor är frivilligt och kostnadsfritt och för att göra det klickar du på länken som tar dig till en separat sida. Som en del av en beställning - Kunden har möjlighet att lägga till ovan nämnda betyg endast en gång.
 2. Som en del av ovanstående Betyg Kunden kan ge ett betyg i form av stjärnor från 1 till 5 och lägga till ett muntligt uttalande begränsat till 65535 ord. ovan Bedömningar signeras automatiskt med kundens namn och den stad som kunden angett vid registrering av kontot.
 3. Betygen lagras och presenteras offentligt på Web Stores webbplats, såväl som på webbplatserna https://zaufaneopinie.idosell.com och https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Säljaren verifierar inte, kontrollerar inte orderbetygen. Köparen är ensam och oberoende ansvarig för uttalandet som görs som en del av utvärderingarna. Säljaren har rätt att blockera betygen helt eller delvis på de villkor som följer av lagen och dessa regler.
 5. Det är oacceptabelt att lägga upp innehåll som innehåller osann, vilseledande, vulgär, aggressiv, stötande information eller som uppenbarligen anses vara oförenlig med goda seder. Det är också oacceptabelt att lägga upp innehåll som är olagligt, gör intrång i tredje parts rättigheter eller utgör en handling av illojal konkurrens.
 6. Kunden förbinder sig att inte lägga upp innehåll som innehåller länkar till externa webbplatser, som är av marknadsförings- eller reklamkaraktär eller innehåller personuppgifter från tredje part. Det är också förbjudet att publicera olagligt innehåll, särskilt innehåll som utgör en handling av illojal konkurrens, etc.
 7. Kunden är ansvarig för de uttalanden han redigerar och postar, i synnerhet är han ansvarig för att kränka tredje parts rättigheter eller varor
 8. På kundens uttryckliga begäran kan innehållet i betygen döljas för andra användare av butiken, men det tilldelade betyget i form av stjärnor ingår i det totala betyget för butiken och varorna.

§ 10. Immateriella rättigheter

 1. Kunden förklarar att han inte är berättigad till några rättigheter, inklusive upphovsrätt eller närstående rättigheter till recensionerna och uttalanden som lagts upp av honom, förutom rätten att använda nätbutiken på det sätt som anges i bestämmelserna. Kunden har inte rätt till någon inspelning, reproduktion, delning, offentliggörande eller spridning av innehåll, såvida inte sådant tillstånd följer av lagen eller bestämmelserna.
 2. Kunden har inte rätt till någon inblandning i innehållet, i synnerhet har han inte rätt att störa innehållet, strukturen, formen, grafiken, funktionsmekanismen eller andra delar av Onlinebutiken.
 3. Genom att publicera bedömningar i onlinebutiken, som är verk i den mening som avses i lagen av 4.2.1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter, ger kunden säljaren en icke-exklusiv och kostnadsfri och obegränsad i tid och territorium licens att använda dessa verk av Säljaren, tillsammans med rätten att bevilja underlicens, vilket innefattar att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att alla kan komma åt det på en plats och tidpunkt som de själva väljer (Internet). Licensen beviljas för alla exploateringsområden som är kända vid tidpunkten för dess beviljande, särskilt för följande exploateringsområden:
  1. i omfattningen av att spela in och multiplicera verket med vilken teknik som helst - särskilt tryckning, reprografi, magnetisk inspelning, digital, d.v.s. användning av någon teknik på något audiovisuellt eller visuellt medium, särskilt på audiovisuella skivor, CD-skivor, datorskivor, i ett multimedianätverk , inklusive Internet och relaterade onlinetjänster och reproduktion, inspelning, användning på Internet, reklam, reproduktion av posten i elektronisk form i datorns minne och i interna och externa nätverk,
  2. använda hela eller fragment eller delar av verket med möjlighet till modifiering till följd av essensen av det givna internetmediet - i alla publikationer, särskilt online, digitala, bulletiner och information, ensamt eller i kombination med andra verk eller fragment av Arbetar; Användning helt eller delvis för marknadsföring och reklam, särskilt i form av audiovisuella, ljud- och mediareklam.
  3. inom ramen för handel med originalet eller kopiorna på vilka verket spelades in - marknadsföring, utlåning, uthyrning av originalet eller kopiorna,
  4. i syfte att sprida verket på annat sätt än vad som anges ovan - offentligt framförande, utställning, visning, reproduktion, sändning och återsändning, samt göra verket allmänt tillgängligt på ett sådant sätt att alla kan få tillgång till det på en plats och tid efter eget val,
  5. användning av verk för reklam- och marknadsföringsändamål;
 4. Borttagning av Kontot av Kunden eller Bedömningen i enlighet med kapitel 9 punkt 8 påverkar inte giltigheten av ovanstående licens.

§ 11. Slutbestämmelser

 1. Dessa användarvillkor gäller från och med 2012.11.01.
 2. I händelse av en ändring eller upphävande av någon av bestämmelserna i dessa regler genom ett beslut av en behörig myndighet eller domstol, förblir de återstående bestämmelserna i kraft och binder Säljaren och Kunden.
 3. Den lag som är tillämplig för lösning av eventuella tvister relaterade till förordningarna är polsk lag. Dessa tvister kommer att lösas av en lokalt behörig allmän domstol. Kunden som är en Konsument kan också använda metoder utanför domstol för att hantera klagomål och driva anspråk. All information om utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och driva anspråk kan erhållas på webbplatsen för Office of Competition and Consumer Protection på: www.uokik.gov.pl. Samtidigt vill vi informera dig om att de angivna procedurerna är frivilliga och att båda parter måste godkänna dem.
 4. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 informerar vi dig om att en plattform för onlinetvistlösning mellan konsumenter och företagare finns tillgänglig på https://ec.europa.eu /consumers/odr på EU-nivå (ODR-plattform). ODR-plattformen är en webbplats med en omfattande servicepunkt för konsumenter och entreprenörer som vill lösa en tvist utanför domstol angående avtalsförpliktelser som härrör från ett onlineförsäljningsavtal eller serviceavtal.

§ 12. Bilaga 1 - Information om utövande av rätten att frånträda avtalet

 1. Rätten att frånträda avtalet på följande villkor tillkommer även den som bedriver enskild firma som gör ett köp av icke-yrkesmässig karaktär, d.v.s. som särskilt följer av föremålet för sin affärsverksamhet, tillgängliggjort med stöd av bestämmelserna om centralregistret och uppgifter om näringsverksamhet. Rätten att frånträda avtalet på följande villkor tillkommer - Konsumenten. Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar:
  1. i fallet med ett köpeavtal, från det datum då du kom i besittning av föremålet eller då en annan tredje part än transportören och som du angett kom i besittning av föremålet;
  2. i fallet med ett avtal som kräver överlåtelse av äganderätten till många föremål som levereras separat från det datum då du kom i besittning av den sista föremålet eller då en tredje part förutom transportören och som du angett kom i besittning av sista objektet;
  3. i fallet med ett avtal som förpliktar att överlåta äganderätten till varor som levereras i partier eller delar, från det datum då du kom i besittning av den sista delen eller delen eller då en annan tredje part än transportören och som du angett kom till innehav av den sista satsen eller delen;
  4. när det gäller avtal om regelbunden leverans av föremål för en bestämd tidsperiod, från det datum då du kom i besittning av den första föremålet eller då en tredje part förutom transportören och som du angett kom i besittning av den första Artikel;
  5. när det gäller avtal som är föremål för tillhandahållande av tjänster eller digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium - från och med datumet för avtalets ingående.
 2. För att utöva rätten att frånträda avtalet måste du informera oss, dvs: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa, tel +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl om ditt beslut att dra sig ur från avtalet detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (till exempel ett brev skickat per post, fax eller e-post).
 3. Du kan använda modelluttagsformuläret, men det är inte obligatoriskt.
 4. Du kan också fylla i det elektroniska returformuläret som finns på webbbutikens webbsida: https://interlook.pl/returns-open.php . Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse på mottagande av information om frånträde från avtalet på ett varaktigt medium.
 5. För att hålla tidsfristen för att frånträda avtalet räcker det att du skickar information angående utövandet av din rätt att frånträda avtalet innan tidsfristen för att ångra avtalet.
 6. Om du frånträder detta avtal, kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (förutom extra kostnader som uppstår på grund av den typ av leverans som du valt utom den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), omedelbart och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva rätten att frånträda detta avtal. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.
 7. I fallet med avtal som kräver överlåtelse av äganderätten till föremål där vi inte avser att hämta varorna i händelse av frånträde från kontraktet - ska vi hålla inne återbetalningen av betalningen tills vi tar emot varan eller tills vi får bevis på dess återkomst, beroende på vad som inträffar först.
 8. Vänligen skicka den returnerade varan till följande adress: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa omedelbart och i alla fall senast 14 dagar från det datum då du informerade oss om att frånträda detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan perioden på 14 dagar har gått ut. Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varan.
 9. På grund av Varornas vikt och dimensioner, vid frånträde från avtalet - kan retur av Varorna innebära högre kostnader än ordinarie porto. Om du vill använda budföretagens tjänster kan det bli nödvändigt att skicka paketet på en pall, vilket är dyrare än vanlig post.

§ 13. Bilaga 2 - Förlaga ångerblankett

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca:
  INTERLOOK Łukasz Jarosiński,
  tel. +48 22 378 44 94,
  zamowienia@interlook.pl,
  NIP 118-180-80-01,
  REGON 140317694.
 6. Adres siedziby Sprzedającego:
  Reymonta 21/366,
  01-840 Warszawa.
 7. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://interlook.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://interlook.pl/swe-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 13. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://interlook.pl/returns-open.php.
 14. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://interlook.pl/rma-open.php.
 15. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 17. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
   1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
   2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/swe-payments.html.

§ 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://interlook.pl/swe-delivery.html.

§ 6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres zamowienia@interlook.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.12.29.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa, tel. +48 22 378 44 94, zamowienia@interlook.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://interlook.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: INTERLOOK Łukasz Jarosiński, Reymonta 21/366, 01-840 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 13. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixelpixelpixelpixel